Складови работници на пълно и непълно работно време
за Централен склад, с. Стряма


Нашето предложение:
- месечно стартово брутно възнаграждение 1100 лв. за пълно работно време и фиксирано увеличение на
три допълнителни стъпки
- бонус постигнати цели
- месечни ваучери за храна на стойност 60 лв.
- осигурен безплатен транспорт до Централен склад от определени дестинации
- работно облекло и защитни обувки
- допълнителна здравна застраховка
- спортна карта
- собствен стол и предоставени купони за храна на стойност 3,60 лв на ден
- собствена модерна спортна площадка
- поемане на разходи за документи при назначаване (здравна книжка, медицинско
свидетелство
- въвеждащо и надграждащо обучение
За контакт:
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - Централен склад
Индустриална зона Раковски
4142 с. Стряма
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 032/ 500 602, 032/ 500 605, 032/ 500 609
Твоята кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи
кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяш, се обработват
в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
Нека започнем съвместна работа за едно успешно бъдеще.
Кандидатствай на kariera.kaufland.bg
Предпочиташ да комисионираш
иновативно вместо старомодно?
Ние търсим динамични хора.

Търсите ли си работа?

На 16 май 2019 г. от 11:00 до 17:00 ч. ще се проведат „Виртуални дни на кариерата.

Регистрацията за търсещи работа е безплатна и включва попълване на кратка форма с обща информация, която да ви представи пред работодателите на събитието.

Защо да се включите?

Без затруднения

Събитието „Виртуални дни на кариерата“ протича изцяло онлайн и ви позволява лесно и бързо, от всяка точка на света, да комуникирате с десетки компании на едно място, по едно и също време, без да се налага да напускате дома или работното си място!

Без притеснения

Всяка компания се представя на своя индивидуален виртуален щанд, където можете да се свържете с представител на HR екипа и да проведете директно чат интервю за предлаганите работни позиции. Писмената форма на комуникация превръща „Виртуални дни на кариерата“ в изключително удобен и лесен начин за кандидатстване за мечтаната от вас работа!

Напълно достъпно

Регистрацията и участието във „Виртуални дни на кариератасабезплатни. Необходимо е единствено да притежавате устройство (компютър, смартфон, таблет) с добра връзка с интернет.

Побързайте да се регистрирате! Ще ви очакваме на 16 май 2019 г. от 11:00 до 17:00 ч.

КЦМ 2000 АД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академичнаучебна година

( 2019/2020 год.)

за студенти бакалавър или магистър от специалноств направленията

„МЕТАЛУРГИЯ“, „МАШИНОСТРОЕНЕ“, „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ“, „ЕЛЕКТРОНИКА“, „АВТОМАТИЗАЦИЯ“, „ХИМИЯ“ и „ФИЗИКА“

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент, редовна форма на обучение в последните две години за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност в направленията: „Металургия“, „Машиностроене“, „Електрообзавеждане“, „Електроника“, „Автоматизация“, „Химия“ и „Физика“, и:

üИмате успех не по-нисък от Мн. добър 4.50;

üНямате навършени 25 години

Как да кандидатствате?

С мотивационно есе на тема „Моят път към успеха с КЦМ“или „Металургията на 21 век“, с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

Какви други документи следва да представите?

Формуляр за кандидатстване по образец. Формулярът можете да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД: www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл.

Уверение от ВУЗ, съдържащо информация за средния успех от курса на обучението, за предходната завършена учебна година

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , до 15.06.2019г.

Забележка: На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.

Медицински университет - Пловдив

обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една длъжност

"библиотекар" в Библиотечно-информационния център.Основни дейности: регистрация и библиотечно-информационно обслужване на български и чуждестранни студенти и преподаватели; каталогизация и аналитико-синтетична обработка на библиотечните документи; справочно-библиографска и информационна дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, информационни технологии и компютърни науки, медицина и сродни науки, филология.
2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.
3. Отлични дигитални умения - работа с MS Office, бази данни, Интернет платформи.
4. Отлични комуникационни умения.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Автобиография - европейски формат.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за висше образование, вкл. приложението.
4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на МУ - Пловдив на бул. "Васил Априлов" № 15А в срок до 03.05.2019 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефони за справка в БИЦ: 032/602 522; 032/602 598.

Е Л А   И   Ч У Й   К А К   П Ъ Р В О Т О   Р А Б О Т Н О   М Я С Т О   М О Ж Е   Д А
О П Р Е Д Е Л И   П Ъ Т Я   Т И   К Ъ М   У С П Е Х А .
К А К   Д А   В З Е М Е Ш   П Р А В И Л Н О Т О   Р Е Ш Е Н И Е   И   Д А   Н А М Е Р И Ш
П О Д Х О Д Я Щ А Т А   Р А Б О Т А   З А   Т Е Б ?
Н А И С Т И Н А Л И   М О Ж Е   Д А   Р А Б О Т И Ш   Н Е   С А М О   З А   С М Е Т К И Т Е ,
А   И   З А   Р А З В И Т И Е Т О   С И ?
С В Е Т О С Л А В    Б Р А Й К О В ( Р Е Г И О Н А Л Е Н   М Е Н И Д Ж Ъ Р   Н А   60К
П Л О В Д И В ) Щ Е   В И   Р А З К А Ж Е   С В О Я Т А   И С Т О Р И Я   И   Щ Е
О Т Г О В О Р И   Н А   В А Ш И Т Е   В Ъ П Р О С И .   В   О Б С Ъ Ж Д А Н Е Т О   Щ Е   С Е
В К Л Ю Ч И    И   М И Х А Е Л А   А Т А Н А С О В А ( Б И З Н Е С   П А Р Т Н Ь О Р
Ч О В Е Ш К И   Р Е С У Р С И )
В Т О Р Н И К   9 - Т И   А П Р И Л   201 9 г .   В   1 7 :00ч .
З А С Е Д А Т Е Л Н А   З А Л А   " К О М П А С "
ОБРАЗОВАНИЕ + РАБОТА
= УСПЕХ
КАКВО   ИСКАШ   ДА   ТИ   ДАДЕ   ПЪРВОТО   РАБОТНО   МЯСТО -
ОПИТ,  ПАРИ,  НОВИ  ЗНАНИЯ,  НЕЩО  ДРУГО?

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.