СТРОИТЕЛНА ФИРМА ПРЕДЛАГА РАБОТА

на ОБЕКТ в гр. ПЛОВДИВ, ул. Панагюрище № 19-29

1.ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ – 1 бр.

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС – КАТ В

ПРИЕМА, СЪХРАНЯВА И ПРЕДАВА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИОБЕКТОВИЯ СКЛАД. ТРАНСПОРТИРА МАТЕРИАЛИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ В ГР. ПЛОВДИВ

ЦЕЛОДНЕВНА ЗАЕТОСТ

2.ОБЩИ РАБОТНИЦИ – 3-4 БР.

НЕ Е НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ, ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРИ, ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ И Т.Н.

ЦЕЛОДНЕВНА ИЛИ ПОЧАСОВА ЗАЕТОСТ

За контакт - инж. КИСЬОВ, 0894 321 414

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.