DIVERSASIA (2021-2024)

 

DIVERSASIA-Приемане на разнообразието в АЗИЯ чрез усвояване на приобщаващи отворени практики

Уеб сайт: https://diversasia-accessible-he.eu/

618615-EPP-1-2020-1-UKEPPKA2-CBHEJP

Начална дата: 15 януари 2021
Продължителност: 3 години

 

Партньори

 • Университет Нотингам Трент, Великобритания
 • Индийски Технологичен Институт Bhubaneswar, Индия
 • Технологичен институт Vellore, Университет Trust-Vit, Индия
 • Бангладешски Университет по Инженерство и Технологии, Бангладеш
 • Университет Jahangirnagar, Бангладеш
 • Университет Гази, Турция
 • Латвийски университет, Латвия
 • SoftQNR, Сърбия
 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, България
 • Национална Асоциация на Работещите с Хора с Увреждания, България
 • PhoenixKM BVBA, Белгия
 • Осигуряване на възможности на студентите с увреждания да се радват на същия достъп до висше образование (ВО) като техните връстници и да ползват достъп до цифрови учебни материали (OERs _ Open Education Resources и MOOCs – Massive Open Online Courses).
 • Създаване на възможности и ресурси на институциите за висше образование в Индия и Бангладеш, за включване на разнообразието от студенти, особено тези с обучителни затруднения.
 • Предоставяне на обучение и инструменти за приобщаващо образование на персонала на висшите училища, включително ръководства, контролни списъци и водещи практики при следване на насоките и принципите на Универсалния дизайн на обучението (UDL).
 • Осигуряване на инструментариум за насоки за валидиране, който оценява текущото ниво на достъпност на OER и MOOC в Индия и Бангладеш.
 • Осигуряване на информираност и възприемане на достъпни OER и MOOC от ВУ в мрежите на партньорските държави.
 • Наръчник DIVERSASIA, който ще предложи стратегии, които преодоляват проблемите за приобщаването, разнообразието и културните различия във висшите учебни заведения на 21-ви век в Азия.
 • Иновативен инструментариум с ръководство, контролни списъци, най-добри/добри практики за прилагане на универсален дизайн на обучението.
 • Иновативна стратегия за оценка и валидиране на OER (SCORM) и MOOCs, за да се преразгледа и оцени тяхното ниво на достъпност и да се даде възможност за по-нататъшно преразглеждане и достигане на повишено ниво на достъпност.

 

Цели и задачи

 • Осигуряване на възможности на студентите с увреждания да се радват на същия достъп до висше образование (ВО) като техните връстници и да ползват достъп до цифрови учебни материали (OERs _ Open Education Resources и MOOCs – Massive Open Online Courses).
 • Създаване на възможности и ресурси на институциите за висше образование в Индия и Бангладеш, за включване на разнообразието от студенти, особено тези с обучителни затруднения.
 • Предоставяне на обучение и инструменти за приобщаващо образование на персонала на висшите училища, включително ръководства, контролни списъци и водещи практики при следване на насоките и принципите на Универсалния дизайн на обучението (UDL).
 • Осигуряване на инструментариум за насоки за валидиране, който оценява текущото ниво на достъпност на OER и MOOC в Индия и Бангладеш.
 • Осигуряване на информираност и възприемане на достъпни OER и MOOC от ВУ в мрежите на партньорските държави.
 • Наръчник DIVERSASIA, който ще предложи стратегии, които преодоляват проблемите за приобщаването, разнообразието и културните различия във висшите учебни заведения на 21-ви век в Азия.
 • Иновативен инструментариум с ръководство, контролни списъци, най-добри/добри практики за прилагане на универсален дизайн на обучението.
 • Иновативна стратегия за оценка и валидиране на OER (SCORM) и MOOCs, за да се преразгледа и оцени тяхното ниво на достъпност и да се даде възможност за по-нататъшно преразглеждане и достигане на повишено ниво на достъпност.

 

Резултати

 • Наръчник DIVERSASIA, който ще предложи стратегии, които преодоляват проблемите за приобщаването, разнообразието и културните различия във висшите учебни заведения на 21-ви век в Азия.
 • Иновативен инструментариум с ръководство, контролни списъци, най-добри/добри практики за прилагане на универсален дизайн на обучението.
 • Иновативна стратегия за оценка и валидиране на OER (SCORM) и MOOCs, за да се преразгледа и оцени тяхното ниво на достъпност и да се даде възможност за по-нататъшно преразглеждане и достигане на повишено ниво на достъпност.
   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.