Национален конкурс по одит за студенти

„Млад одитор“

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторска професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област. Освен популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, целта на събитието е и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и в обществото като цяло.

Конкурсът е адресиран към всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда на три етапа:

1. Първи етап – Регистрация. Студентите се регистрират в специално създадена интернет страница. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието – http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

2. Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит, в рамките на периода за да реши теста. След изтичане на времето, теста автоматично се затваря. Успешно положилите теста преминават към трети етап.

3. Трети етап – Решаване на казус. На уеб страницата се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Пет – членно жури извършва класиране след приключване на трети етап – решаване на казус, и определя трима участници – победители, като се класират съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.

На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на самата церемония и в последствие публикувани на сайта на конкурса.

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.