Конкурсът ПРОМЯНАТА 2017/2018 е отворен за кандидатстване до 18 юли!
За четвърта поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг
Груп търсим човека с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение как
да постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца!
Кандидатства се лесно чрез нашия онлайн формуляр на www.nova.bg/promyanata!
Конкурсът е отворен и за физически лица, а за юридическите лица няма изискване за опреде-
лен брой години дейност или обем управлявани средства.
Награден фонд на ПРОМЯНАТА - 60 000 лв!
Eдин абсолютен победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора
на ПРОМЯНАТА за една година. Той включва:
1) Финансова подкрепа: ПРОМЯНАТА ще осигури начален капитал от 30 000 лв. за абсо-
лютния победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти с най-много гласове от онлайн гласу-
ването.
2) Професионални съвети и насоки: Победителят и финалистите ще получат менторство,
обучения, консултации и инструменти за стратегическо планиране, измерване на социални
ефект и ефективно лидерство.
3) Достъп до нашата мрежа: ПРОМЯНАТА ще свърже петимата финалисти с корпоративни
партньори и глобална общност от социални предприемачи в 18 държави на 3 континента.
4) Медийно отразяване: Петимата финалисти ще бъдат популяризирани през широката
мрежа от медийни канали на Нова Броудкастинг Груп.
Акселератор на ПРОМЯНАТА:
Като част от процеса на селекция най-добрите 10 кандидати в конкурса ще бъдат поканени
в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат безплатни обучения и индивидуални консул-
тации, чиято пазарна стойност е 2000 лв. на човек! Акселераторът ще им помогне да развият
своя бизнес план, да подобрят цялостно своя проект и планирането на неговия социален ефект.
Участниците в него стават част от селектирана общност от изключителни социални предпри-
емачи!
График на конкурса ПРОМЯНАТА 2017/2018
Изборът на победителя и финалистите в ПРОМЯНАТА 2017/2018 ще приключи през февру-
ари 2018 г. и ще премине през няколко етапа. Етапите на оценка, сроковете и формалните
изисквания са подробно описани в Общите условия на конкурса. Молим да ги прочете внима-
телно!
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп,
която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да по-
добри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприе-
мачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще
на българските деца.
За повече информация: www.nova.bg/promyanata; www.fb.com/promyanata.bg
За въпроси: Пламена Димитрова (моб. 0899 08 99 44, e-mail: plamena.dimitrova@reachforchange.
org)

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.