Национален конкурс по одит за студенти

„Млад одитор“

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторска професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област. Освен популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, целта на събитието е и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и в обществото като цяло.

Конкурсът е адресиран към всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда на три етапа:

1. Първи етап – Регистрация. Студентите се регистрират в специално създадена интернет страница. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието – http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

2. Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит, в рамките на периода за да реши теста. След изтичане на времето, теста автоматично се затваря. Успешно положилите теста преминават към трети етап.

3. Трети етап – Решаване на казус. На уеб страницата се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Пет – членно жури извършва класиране след приключване на трети етап – решаване на казус, и определя трима участници – победители, като се класират съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.

На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на самата церемония и в последствие публикувани на сайта на конкурса.


Институт за икономическа политика
стартира изпълнението на проект
„Насърчаване на младежкото
предприемачество“
финансиран по Програмата „Еразъм+“, КД3 Структурен диалог
 Интересувате ли се от предприемаческа дейност?
 Имате ли идея за стартиране на собствен бизнес?
 А питате ли се как бихте могли да повлияете върху политиките за насърчаване на предприемачеството сред младите и да допринесете за облекчаване на условията за стартиране на бизнес?
Ако отговорът на тези въпроси е ДА, а Вие сте млад и активен български гражданин, които би искал да изрази своята гледна точка по отношение на политиките за насърчаване на предприемачеството, сега е времето да се включите във втория етап на проекта на Институт за икономическа политика (ИИП) - „НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО “.
Как може да стане това?
Като участвате в проекта, в рамките на който ще имате възможност не само да се запознаете в конкретика с текущите политики за насърчаване на предприемачеството, но и да изкажете своето мнение и да дадете конкретни предложения за тяхното реформиране, като споделите своите възгледи с представители на ресорните национални и местни институции.
Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта „Enable Youth Entrepreneurship“!
Кой може да участва?
Младежи на възраст между 19 и 30 години от всички градове в България, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес.
Институт за икономическа политика
Ул. “Хан Аспарух” 2; гр. София 1463
Тел. /факс: (+359 2) 952 2947; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.epi-bg.org
2
Ако решите да се включите в изпълнението на проекта, ще имате възможността да вземете участие в следните дейности:
 Участие в един от трите двудневни Форуми за структурен диалог в София, Пловдив или Варна през април и май на 2017 г., които предвиждат:
 конкретизиране на идеите и предложенията за реформи, обсъдени по време на встъпителните срещи в трите града през есента на 2016 г. (в рамките на еднодневно събитие);
 представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище (в рамките на среща с представителите на съответната община на следващия ден).
 Участие в еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички ресорни национални институции, на които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;
 Участие в изготвянето на Документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
 Участие в екипа, който ще представи финалната версия на Документа с предложения за реформи пред отговорните органи/институции.
Важни уточнения:
 Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество“, ще получат сертификат Youthpass!
 Разходите, които се поемат от организаторите по време на предвидените по проекта събития, включват изхранване и обучителни материали. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортните разходи на участниците, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на съответната среща.
 За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, е желателно избраните за участие в проекта младежи да вземат участие във всички предвидени дейности по проекта.
График на предстоящите Национални младежки срещи и крайни срокове за кандидатстване:
- Среща в Пловдив на 11 април 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 9 април 2017 г.
- Среща във Варна на 19 април 2017 г. - краен срок за кандидатстване – 17 април 2017 г.
- Среща в София на 3 май 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 1 май 2017 г.
За участие в някоя от Встъпителните срещи: Моля, попълнете формуляра за регистрация. Младежите, избрани за участие в проекта, ще бъдат информирани по ел. поща. За повече подробности можете да посетите сайта на ИИП: www.epi-bg.org

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2017

„Добра Кариера – Добър Живот”

Шестнадесетото издание на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот” – най-големият форум за студентски стаж и кариера традиционно ще се проведе в 7 града. За четиринадесети път имаме възможността да реализираме събитието на територията на гр. Пловдив на 05 април 2017г.

Организатор е JobTiger, а генерален спонсор е Нестле България.

Кога? 05 април 2017 г. от 10:00-16:00 ч.

Къде? Конгресен център, Пловдивски панаир

Елате на „Национални дни на кариерата” и:

 • Срещнете водещи компании от различни браншове, които предлагат своите стажантски програми и свободни позиции;
 • Натрупайте опит в общуването с работодатели и научете как да се представяте добре;
 • Запознайте се лично с хората, които избират новите служители на компанията;
 • Разберете какви знания и умения са ви необходими за бъдещата ви кариера;
 • Изберете най-подходящите стаж или работа за вас;
 • Участвайте в интересни дискусионни панели. Регистрирайте се ТУК!

Включете се в предварителните срещи, където лично ще получите съвети как да се подготвите за „Национални дни на кариерата“ 2017: ТУК!

Вижте кои фирми ще участват на форума: http://national.careerdays.bg/bg/participants/plovdiv

За въпроси ни търсете на: http://careerdays.bg/contacts.php

 

Подготви своя кариерен старт сJobTigerиNestlé!

30март (четвъртък) от 14:00ч.

Хотел Лайпциг, Пловдив

Елана#РаботилницаДобраКариера, ДобърЖивот, къдетощетиразкажемкакдасеподготвишзаНационалниднинакариерата- ДобраКариера, ДобърЖивот- Пловдивиданамеришмечтанатаработаилистаж.

Непропускайшансадачуешвдъхновяващитеисторииотопитанависшиямениджмънтидаразберешкакда:
подготвишперфектното CV имотивационнописмо;
впечатлишработодателитенаинтервюзаработа;
потърсишиоткриешмечтанатаработа, коятотеправищастлив.

Историятанасвояуспехщеразкажат:
-
БлаговестаПугьоваоперативендиректорна HR компаниятаJobTigerиоснователнаинициативатаПОДАРЕТЕКНИГА“– еднаотнай-големитемрежиотдоброволцивстраната.
-
ЕленаЯнковаРегионаленмениджърпродажбинаНестлезаЮжнаБългария.

ААделинаКостова, МиленаКумановаиСветлаМариноваотNestléБългариящебъдаттам, задатевдъхновятдасепревърнешвперфектниякандидатзаработа!
От HR експертитенаНестлещеможешдаполучиш:
Кариернисъвети
Консултациизаподготовканауспешно CV, позитивендигиталенотпечатък
Каналитезатърсененаработаилисвободнистажантскипозиции, LinkedIn профилидруги.


Вкраянасрещатаединотпосетителитещеспечелистрахотнаекшънкамераотнашататомбола!

Искашлидабъдешподготвензасвоякариеренстарт?

Очакваметена 30-тимартот 14:00ч. вХотелЛайпциг!

ВХОДЪТЕСВОБОДЕН!

                


Представителството на Европейската комисия в България

в сътрудничество с

Институт за икономическа политика

организира

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:

България в Европейския съюз:

десет години по-късно

На 1 януари 2017 г. се навършиха десет години от присъединяването на България към на Европейския съюз (ЕС) – подходящ момент за оценка какво влияние има членството на страната върху нейното общество и икономика, но също така и да се потърси отговор на въпроса с какво България допринася за развитието и многообразието на ЕС.

В годината, когато ЕС отбелязва шестдесетата годишнина от подписването на Римските договори, а България се подготвя да поеме за първи път ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г., е и време да се опитаме да си представим как ще изглеждат следващите десет години от членството на България в Европейския съюз.

Критерии за участие в конкурса:

 • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години.

Изисквания към есето:

 • Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи.
 • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнениепо поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 22 март 2017 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните критерии:

 • придържане към темата на конкурса;
 • оригиналност на идеята;
 • яснота на структурата и аргументацията;
 • релевантност на направените заключения.

За участие в конкурса: моля да изпратитесвоето есе, като попълните формуляра за кандидатстване, достъпен на следния адрес: https://goo.gl/lH925o.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация и въпроси относно конкурса можете да пишете на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се обадете на тел.: + 359 2 952 29 47

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.