Представителството на Европейската Комисия в България

в сътрудничество с

Институт за икономическа политика

организира

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:

„Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“

Изграждането на единен цифров пазар е един от ключовите приоритети на Европейска комисия (ЕК) и нейния председател Жан-Клод Юнкер. В съвременните условия на цифровизация на европейските икономики и общества, единният цифров пазар се очаква да генерира допълнителен растеж в рамките на Европейския съюз (ЕС), да създаде нови работни места, особено за младите хора, както и да допринесе за изграждането на икономика, основана на знанието. Според изчисления на ЕК, с премахване на излишните регулации и обединяването на отделните цифрови пазари на 28–те страни членки, общносттa може даспечели допълнително по 415 млрд. евро годишно, което би довело до нарастване на съвкупния брутен вътрешен продукт на ЕС с 3%.

В тази връзка, с цел постигане на по-голяма публичност на Стратегията за единния цифров пазар в Европа сред младите хора в България и провокиране на обществен дебат относно възможностите, които единният цифров пазар може да предостави както на фирмите в България, така и в останалите страни членки, Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира настоящия Конкурс за студентско есе.

Критерии за участие в конкурса:

 • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.

Изисквания към есето:

 • Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
 • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнениепо поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 20 март 2015 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:

 • оригиналност на идеята;
 • яснота на структурата;
 • стил на представянето;
 • значимост на съдържанието;
 • релевантност на направените предложения;
 • приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса: Моля, изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация и въпроси относно конкурса можете да ни пишете на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“
Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.
Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторска професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област. Освен популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, целта на събитието е и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и в обществото като цяло.
Конкурсът е адресиран към всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. Конкурсът се провежда на български език.
Конкурсът се провежда на три етапа:
1. Първи етап – студентите се регистрират в специално създадена интернет страница http://mladoditor.vuzf.bg/, на която в продължение на половин час ще попълват тест по одит. Успешно положилите теста преминават във втори етап.
2. Втори етап – на уеб страницата се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.
3. Трети етап – разработените казуси са оценявани от жури. Според оценките на журито студентите се класират и награждават.
Пет – членно жури извършва класиране след приключване на трети етап – решаване на казус, и определя трима участници – победители, като се класират съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.
На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на самата церемония и в последствие публикувани на сайта на конкурса.

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - ПЛОВДИВ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ16.11.2015 г.

 

 

БЮРО ПО ТРУДА – ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

1    Библиотекар

1    Възпитател

7    Касиер

1    Медицинска сестра

1    Младши учител, бълг.език и литература

1    Помощник-директор, учебната дейност

1    Психолог

1    Рехабилитатор

1    Ръководител, направление

1    Социален асистент

1    Социален работник

1    Старши учител, НУП

1    Счетоводител, оперативен

2    Терапевт, професионално съветване

1    Учител, информатика и ИТ

1    Учител, домашна техника,икономика и технологии

1    Учител, физика

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3    Автомонтьор

3    Готвач

2    Диагностик, моторно превозно средство

7    Зидар

1    Кофражист

11  Кредитен специалист, банка

1    Крояч, текстил

5    Машинен оператор

2    Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други

1    Мияч, превозни средства (ръчно)

5    Монтажник, електрооборудване

1    Монтажник, каучукови изделия

9    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

4    Общ работник

2    Общ работник, промишлеността

2    Оператор, контактен център

2    Оператор, парни и водогрейни съоръжения

2    Пазач, невъоръжена охрана

1    Пакетировач

1    Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности

3    Работник маркиране

1    Работник, поддръжка

1    Работник, поддръжка на сгради

4    Работник, ръчна изработка на облекла

1    Сондьор

2    Сценичен работник

5    Технически сътрудник

1    Трудотерапевт

1    Търговски представител

6    Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

1    Шлосер-електрозаварчик

20  Шофьор, автобус

1    Шофьор, тежкотоварен автомобил

2    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

                                                                                                                                 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

ул. "Брезовско шосе" N 142

Работни места за специалисти с висше образование:

3 медицинска сестрависше образование:Медицински сестри и здравни грижи

1 учителхимия

1 счетоводител – счетоводство и данъци

1 трудотерапевт

1 учител – история и география

работни места по схема “Младежка заетост”

2 инженер-конструктор – стажуване, висше образование:Инженерство

1 програмист, база данни – стажуване, висше образование:Компютърни науки

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образованиe:

2 работник, стоманобетонни конструкции и изделия

2 пакетировач

10 шофьор, тежкотоварен автомобил – международен транспорт

1 огняр

работни места по схема “Младежка заетост”

1 фрезист – стажуване, средно образование:Машиностроене, металообработване и металургия

2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – стажуване, средно образование:Електротехника и енергетика

2 шлосер-стажуване, средно образование:Машиностроене, металообработване и металургия

2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – стажуване, средно образование:Електротехника и енергетика

1 шлосер – обучение

1 продавач-консултант – обучение

3 етикетировач – обучение

2 сортировач, дърво – обучение

1 настройчик, оператор на машини за рендосване – обучение

1 оператор, сушилня - обучение

2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – обучение

1 фрезист – обучение

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия - обучение

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"-гр.ПЛОВДИВ

Бул. Руски 15

Работни места за специалисти свисше образование

2 Технолог

1 Медицинска сестра

Работни места за специалисти със средно образование

1 Огняр

1 Контролъор качество

3 Търговски представители

3 Заварчика

3 Шлосер-монтьора

1 Склададжия

4 Камериерки

1 Електротехник,поддръжка на сгради

1 Механик,търговски машини и апаратура

3 Монтажник, електронно оборудване

1 Инженер, конструктор

10 Шофъора

1 Крояч, текстил

1 Готвач

1 Монтажник, електронни елементи

3 Сервитьора

2 Работника, консервна фабрика

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Общи работника

2 Сервитьора

2 Обслужващ работник, промишлено производство

10 Общи работника в промишлеността

1 Готвач

 

БЮРО ПО ТРУДА КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 конструктор-чертожник – висше, машиностроене, английски език, AutoCad

1 оператор лазерна машина – висше или средно образование; английски език, компютърна грамотност

1 кредитен експерт – висше или средно образование

1 счетоводител, оперативен – висше или средно образование

1 инженер-химик

1 технолог – висше машинен инженер или средно техническо образование

1 медицински лаборант

1 инженер на продукта – специалност МТТ; английски език; работа с компютър Solidworks, PRO

1 учител по Английски език

1 Технически секретар с отличен Немски език

1 инженер –технолог- специалност „Мляко” , Висше техническо, разработване на нови асортименти сирена, английски и турски език, работа с компютър

1 учител , теоритично обучение – висше образование Финанси, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

18 машинен оператор, шиене

1 приемчик в склад за билки - склададжия – средно специално техническо образование; 5 г. стаж;шофьорска книжка; компютърна грамотност, познаването на билките е предимства

28 работник сглобяване на детайли

20 оператор

3 супервайзор

1 транжор

1 тракторист

1 водач,селскостопански машини

1 автомонтьор

29 манипулант промишлеността

5 кредитен консултант

1 техник-механик шевно производство

1 машинен оператор металорежещи машини /оператор ленто-нарезна машина/

2 общ работник – средно, шофьор кат.Б

1 технически секретар – средно, немски език

2 обслужващ бензиностанция/газстанция

2 касиер

4 продавач- консултант

1 барман

1 сервитьор

2 склададжия

1 работник, зареждане на стоки

4 заварчик

2 електромеханик

3 пакетировач

2 шофьор на камион кат.С

1 шлосер-електрозаварчик

1 сервизен специалист

10 шофьор международни превози

1 офис администратор

4 машинен оператор на ММ с ЦПУ

10 оператор

1 електромонтьор

2 чистач/хигиенист

1 шофьор кат.С

3 шлосер

50 машинен оператор ММ

50 монтажник, сложни изделия

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

Ул. “Изложение” № 6

Работни места за лица със висше образование

1 възпитател – заплащат се 85 % от пътните

1 психолог – лекторски часове

1 ръководител направление, сондажен инженер

1 учител, информатика

Работни места за лица със средно и основно образование:

1 автобояджия

1 водач, мотокар

1 експедитор, стоки

1 електроженист

1 екструдерист

3 готвачи

2 кредитни експерти

5 машинни оператори, производство на пластмасови изделия

2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия

1 монтьор, ремонт на машини и оборудване

1обслужващ, бензиностанция

6 обслужващи работници, промишлено производство

1 общ работник

1 огняр

1 опаковач

3 пакетировачи

3 продавачи, хранителни стоки

1 производител, хляб ръчно

1 резач на метал

2 сервитьори

3 сортировачи на вторична пластмаса

1 шофьор, товарен автомобил с кат. С

Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост”:

За стажуване:

1 техник,технолог на месо и месни продукти

1 инженер-технолог, шивашко производство

2 готвачи

2 сервитьори

3 продавач-консултанти, с икономическо образование

За обучение:

5 машинни оператори, шиене на облекла

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

14 лекар

4 медицинска сестра

2 фелдшер, за община Панагюрище

1 експерт, фондонабиране

1 счетоводител, с опит

1 педагогически съветник

1 възпитател, начален етап

1 ресурсен учител

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 мениджър, развитие

1 комисионер, заложна къща

1 аниматор

2 кредитен експерт

1 кредитен специалист

2 главен специалист

5 кредитен консултант

1 началник склад

1 началник пакетажна станция

9 продавач консултант

4 сервитьор

1 барман

1 монтьор на шевни машини

5 шивач, кожа

15 машинен оператор, шиене на облекло

2 гладач, ютия

1 шофьор, кат. „с” и „d”

2 галванотехник

2 тракторист, с опит

1 стругаро-фрезист, с опит

1шлосер, с опит

1 шлосер, с умения за заваряване          

3 работник, зареждане на акумулатори

4 монтьор, оловни акумулатори

5 кофражист

1 автомонтьор, с опит

6 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 оператор, каучуково производство

2 оператор на машина

3 монтажник-мебелист

2 оператор, кантираща машина

5 оператор на машина за пластмасови изделия

5 сортировач

5 пакетировач

3 тапицер, опитът е предимство

3 полировчик, дървени мебели

6 оператор, полир машина

5 оператор на велпапен агрегат

1 работник, производство на винилови изделия

1 монтажник на шатри и халета

10 общ работник

9 общ работник, промишленост

1 птицевъд

1 чистач

5 общ работник във ферма

1 общ работник във фурна

1 огняр

1 пазач, невъоръжена охрана

 

БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН

бул. “България” № 83

Работни места за лица с висше образование

2 ръководител направление административни дейности – висше техническо/икономическо образование

1 програмист/настройчик на стругове и фрези с ЦПУ-висше техническо образование, с-ма FANUC, осигурен пакет от социални придобивки

1 оператор/настройчик на стругове и фрези с ЦПУ-висше/средно техническо образование с-ма FANUC, осигурен пакет от социални придобивки

1 клиничен психолог - висше образование

1 рехабилитатор – висше образование

2 медицинска сестра – висше образование

1 процесен инженер – висше технически образование

1 техник на бензиноколонки - висше технически образование

1 възпитател начален етап

Работни места за лица със средно образование

1 началник цех – средно образование, английски език

1 офис мениджър – средно образование

1 кредитен експерт – средно образование, компютърна грамотност

3 администратор – средно образование, работа с компютър, английски език, руски език, немски език

3 продавач консултант – средно образование

1 касиер на бензиностанция – средно образование, английски език, работа с компютър

1 касиер ПВЛ – средно образование, работа с компютър

1 касиер, маркировач – средно образование

1 гастро работник бърза закуска – средно специално образование, английски език, работа с компютър

5 готвач - средно образование, професионален опит 2 години

3 помощник готвач – средно образование, професионален опит 1 година

3 работник кухня – средно образование

1 транжор – средно образование, осигурен пакет от социални придобивки

5 барман – средно образование, компютърна грамотност

5 сервитьор - компютърна грамотност, английски език, осигурени нощувка и храна

12 камериерка – средно образование, професионална квалификация

1 огняр – основно образование, 4 часа

1 печатар – средно образование

5 машинен оператор – средно образование

1 оператор на шприц машина - средно образование

10 монтажник – основно образование

1 заварчик - средно специално образование

1 работник сито печат – средно/основно образование

1 работник лакозаливка – средно/основно образование

5 шивач – основно образование, професионалне опит 1 година

1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование

2 общ работник, промишлеността – средно техническо образование

1 бояджия – основно образование, осигурен пакет от социални придобивки

1 леяр - основно образование, осигурен пакет от социални придобивки

Работни места по схема Младежка заетост

1 готвач - стажуване

2 сервитьор - стажуване

2 готвач - обучение по време на работа

2 сервитьор - обучение по време на работа

ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ и MASTERCARD ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ ЗА ЧУДЕСНА КАРИЕРНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ

Джуниър Ачийвмънт България и MasterCard организират съвместна инициатива, за да предоставят атрактивна кариерна възможност за амбициозен студент от български университет, който да постави начало на своята професионална реализация с шестмесечен платен стаж в MasterCard.

До 31 октомври 2015 г. студентите могат да кандидатстват за участие в инициативата чрез регистрация тук: http://www.jotformpro.com/form/52581138073959

Съвместният проект е под наслов „Ден на лидерите“ и е вдъхновена от европейската инициатива на Джуниър Ачийвмънт „Leaders-for-a-Day“. Кандидатстването ще става с автобиография и кратка мотивация (до 1500 знака) на английски език на тема С какво позицията в MasterCard ме привлича? Екипът на MasterCard ще прегледа с интерес всички кандидатури.

Трима от кандидатствалите студенти ще бъдат поканени за участие в „Ден на лидерите“ и ще прекарат един работен ден в MasterCard в София на 17-ти ноември 2015 г. Мениджмънтът на компанията в България ще им постави специални работни предизвикателства и ще им даде възможност да се потопят в работното ежедневие на компанията. В края на деня ще стане ясно кой от тримата финалисти ще продължи престоя си в MasterCard под формата на шестмесечен платен стаж.

Стажът ще включва придобиване на опит в сферата на маркетинга, продажбите и работата с клиенти. Заетостта на избрания студент ще бъде съобразена ангажимента му в университета и ако е редовно обучение, стажът ще се провежда в дните/часовете, в които студентът няма лекции и упражнения. „Университетът е най-важното нещо за студентите и този стаж ще им даде знания за бъдещето, без да взима от настоящето им“ , споделиха от MasterCard за стажантската позиция.

За повече информация, може да се обърнете към:

Светослава Стоянова                                            

Джуниър Ачийвмънт България                                             

+359 2 989 43 61; +359 879 63 56 90                                                

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.          

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 20.12.2013 година

          (Протокол  №29)        

19. РЕШЕНИЕ:АС утвърждава следните краткосрочни курсове към Университетския център за кариерно развитие, завършващи със сертификат:

 • Арттерапевтични техники и интервенции I модул Изотерапия – 64 часа, 80 лева;
 • Арттерапевтични техники и интервенции II модул Фототерапия, Приказкотерапия и Куклотератия – 40 часа, 60 лева;
 • Арттерапевтични техники и интервенции III модул Ритмотерапия и Музикотерапия – 36 часа, 50 лева;
 • Технологии за включващо обучение на деца със СОП – 20 часа, 50 лева;
 • Технологии за включващо обучение на ученици със СОП – 20 часа, 50 лева;
 • Интегрирани технологии за приложение на родовите отношения в хуманитарната общообразователна подготовка – 20 часа, 50 лева;
 • Интегративен подход за математическо и музикално моделиране при слухови увреди – 20 часа, 50 лева;
 • Интегрирана технология за преодоляване на училищни затруднения при измерване на времето – 20 часа, 50 лева;
 • Диагностика на обучителни трудности и училищни затруднения – 20 часа, 80 лева;
 • Терапевтични интервенции при обучителни трудности и училищни затруднения – 20 часа, 80 лева.
   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.