Последни новини

 
 

Център за кариерно развитие

Университетският център за кариерно развитие е създаден с решение на АС от месец февруари 2006 г. и официално е открит на 17.05.2006 г като Център за кариерно ориентиране и развитие към Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

За нас »