Информация за студенти

 

Тук е поместена необходимата информация за кандидатстване.

След като свалите документа, попълнете информацията, принтирайте и го подайте в центъра!

Бланка за кандидатстване: изтегли

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.