Информация за работодатели

 

Тук е поместена необходимата информация за работодатели.

След като изтеглите документа, попълнете информацията, принтирайте и го подайте в центъра.

Бланка за публикуване на обява: изтегли

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.